Shots TV

Match Highlights: Maidstone United v The Shots

Highlights of The Shots’ 2-0 victory at the Gallagher Stadium, courtesy of StonesTV